Algemene
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten) van en met HMB zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing.

Vragen?