Privacy Policy

Privacy policy

Bij HMB staat ook privacy hoog in het vaandel. Daarbij hanteren wij de volgende processen. Vragen? Neem contact op, we staan graag voor je klaar.

1 |    Wat zijn persoonsgegevens

Wanneer de informatie iets over een specifiek persoon zegt of wanneer d.m.v. deze informatie herleid kan worden wat de overige gegevens van deze persoon zijn, dan wordt dit beschouwd als persoonsgegevens. Volgens de wet zijn gegevens van een overleden persoon en organisaties, geen persoonsgegevens.

HMB bewaart een aantal van de 'gewone' persoonsgegevens, namelijk de algemene bedrijfsgegevens, voor- en achternaam, geslacht, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en klantnummer.

2 |    Verzameling en gebruik

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij je gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met je te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn je persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om je te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, je facturen te kunnen betalen en met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

3 |    Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met je is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar je persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Je persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Ook maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruikmaken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden je persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

4 |    Direct Marketing

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je hier eventueel een aanbieding voor te doen.

Iedere keer dat wij je een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

5 |    Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar geen klant bent geworden, zullen wij je gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van je hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden, zullen je persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij de persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

6 |    Je rechten

Je hebt het recht ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens, of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van je persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: Femke Oudshoorn, Einsteinweg 17-19, 3404 LH IJsselstein, 030-6868330 of f.oudshoorn@hmb.nu. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen.

Vragen?

Door op 'Alles accepteren' te klikken, stemt je ermee in dat we informatie over je kunnen verzamelen voor verschillende doeleinden, waaronder: Functionaliteit, Statistieken en Marketing